Podpora

pro model BW-20

Nejčastější dotazy

#01 Jaké je nejlepší umístění wooferu BW-20?

Pokud to místnost dovolí, nejlepšího výkonu dosáhnete při instalaci do stěny v rohu místnosti. To umožňuje dosáhnout nejlepší basové odezvy při vyzařování v jedné linii s předními nástěnnými reprosoustavami a zamezuje odrazu basů od zadní stěny.

Druhým nejlepším umístěním je roh místnosti s woofery směřujícími dopředu nebo ke stěně. Díky tomu BW-20 vyzařuje téměř v jedné linii s předními nástěnnými reproduktory a odrazy basů od zadní stěny jsou omezeny na minimum.

Třetím nejlepším umístěním je linie s měniči orientovanými směrem dopředu nebo proti stěně. To vyžaduje nastavení vzdálenosti v zesilovači nebo procesoru tak, aby BW-20 vyzařoval v souladu s předními nástěnnými reprosoustavami, a přitom je třeba řešit odrazy basů od zadní stěny. Díky mělké konstrukci ozvučnice jsou zpožděné odrazy stále nízké a lze dosáhnout velmi dobré basové odezvy.

#02 Proč BW-20 pokrývá šířku pásma až do 500 Hz?

Některé běžné subwoofery pokrývají velmi omezenou šířku pásma a mohou mít v oblasti slyšitelného dělicího kmitočtu s předními reprosoustavami nedostatečný výkon (například pokud přední reprosoustavy nejsou širokopásmové).

Model BW-20 není subwoofer, ale woofer. Je schopen vyzařovat frekvence až do 500 Hz, takže může dosáhnout bezproblémové integrace s jakýmkoli typem reproduktoru a filtru dělicího kmitočtu, i když sahá nad 100 Hz.

#03 Může model BW-20 vyzařovat pod 20 Hz?

Ano, v závislosti na zvoleném filtru EQ a požadovaném akustickém tlaku SPL může BW-20 omezovat až pod 19 Hz. Woofery a konstrukce ozvučnice to umožňují.

#04 Which LFE setting is the right one in the MP-40 / MP-50 / MP-60 menu?

The BW-20 is more than a subwoofer. It is a high-bandwidth woofer, reaching down to 19Hz but also up to 500Hz. This allows handling more than the LFE signal. It achieves a seamless integration with any size of front speakers, especially if these are not full-range speakers. The best overall performance will be achieved with left and right BW-20 woofers, which handle both the LFE signal as well as the re-directed bass from all left and right front and surround speakers, respectively. The setting to cover all bass is SUB_400. The LFE EQ must be set to Lyngdorf BW-20.

Získejte nejnovější zprávy do své emailové schránky!