Společenská odpovědnost podniku

Ve společnosti Steinway Lyngdorf se zavazujeme dodržovat nejvyšší standardy společenské odpovědnosti. Tento závazek udržujeme prostřednictvím důvěryhodnosti, kvalitní produkce a důvěryhodných partnerství. Věříme, že odpovědné podnikání je současně dobré podnikání. Kromě toho se řídíme iniciativou Global Compact OSN, což je dobrovolná iniciativa k implementaci univerzálních zásad udržitelnosti a k podniknutí kroků na podporu cílů OSN. Seznamte se s našimi filozofiemi společenské odpovědnosti a jejich souladu s cíli iniciativy Global Compact OSN.

We build responsible products

Steinway Lyngdorf works to create sustainable products at every stage of manufacturing—from development to packaging.

Development

All Lyngdorf and Steinway Lyngdorf amplifiers use the most energy-efficient amplifier technology, an advanced version of the Class-D principle. The switch-mode power supply of Class-D combined with the digital signal processing of Lyngdorf amplifiers result in an efficiency or power factor close to 1, meaning almost all of the music signal and energy goes to the loudspeakers. In comparison, conventional Class A or AB or C or G have a power factor between 0.4 to 0.7 where the rest of the energy is not used to amplify the music signal, but gets wasted in idle power consumption and heat. Apart from the energy consumption, more heat inside the amplifier also means thermal stress to electrical components, therefore the cooler-running Lyngdorf designs are also more reliable and have a longer product life overall.

All Lyngdorf and Steinway Lyngdorf amplifiers use different active and passive technologies of Power Factor Correction in the power supplies. Power Factor Correction improves the power factor and makes an amplifier more energy efficient, but also draws current more evenly from the mains. In comparison, conventional power supplies draw high peak currents and represent a generally more stressful and electrically noisy device to the mains, leading to higher demands from the regional electrical substation.

Production

When our products or components break, everything is sorted and reused. Batteries and power supplies are handled properly at recycling centers. We are member of Elretur, which is a certificate for our responsibility and contribution to more recycling.

We comply with the safety standards for printed circuit boards and the materials from which they are made to ensure consumers have confidence in our products in terms of fire and electrical safety. All our products hold required safety approvals.

Packaging

Our boxes are made from recyclable cardboard; they feature no colorful prints that could complicate the recycling process.

Sustainable Technology Partnerships

We are committed to purposeful partnerships across the technology space. For example, Steinway Lyngdorf has partnered with MQA (Master Quality Authenticated), the most sustainable solution for music streaming. MQA’s award-winning technology reduces the carbon footprint of high-res audio by using advanced methods for audio coding and packaging.

R & D small
R & D small

Zachováváme prostředí

Ekologické plochy

V našem sídle ve městě Skive v Dánsku vytváříme řady „zelených ploch“, které jsou osázeny květinami a trávou. Kromě posilování biologické rozmanitosti přitahují tyto oblasti hmyz a vylepšují mikroklima.

Pozitivní účinky zvuku

Snažíme se vzdělávat zúčastněné strany o pozitivním vlivu, který může mít hudba na zdraví a pohodu lidí, a jaké přináší výhody, jako je zlepšení nálady, snížení stresu, potlačení úzkosti, zlepšení cvičení, zdokonalení paměti, zmírnění bolesti, pohodlí, zlepšení poznání, podpora dětí s poruchou autistického spektra a další.

Lepší pohoda pro zaměstnance

Snažíme se udržovat dobré pracovní prostředí, které podporuje respekt a pohodlí všech zaměstnanců. Čtyřikrát ročně se účastníme národní kampaně „Tæl skridt“ („Počítej kroky“), která se zaměřuje na integraci pohybu, socializace a zdravých návyků do pracovního života. Během polední přestávky jsou naši zaměstnanci vyzýváni, aby se připojili ke skupinové procházce po okolí.