Badania i rozwój

Odważne pomysły, które wykraczają poza zwyczajność

Nasz dział badawczo-rozwojowy stoi na czele postępów w branży dźwiękowej i zawsze będzie to robić. Oferowaliśmy korekcję pomieszczenia i przetwarzanie w 100% cyfrowe zanim stały się one powszechnie uznaną alternatywą dla produktów czysto analogowych. Tworzymy unikalne i innowacyjne technologie. Udowadniamy, że mogą one działać. I wdrażamy je w konkretnym celu. To takie proste. Ale proste nie znaczy, że łatwe. Osiągnięcie tego poziomu doskonałości w inżynierii dźwięku było trudną drogą wymagającą zdyscyplinowanego podejścia.

Od samego początku uważnie wykonywaliśmy działania badawcze i rozwojowe niezbędne do położenia podwalin pod przyszłe technologie i od samego początku nalegaliśmy, aby opracowywane przez nas narzędzia zapewniały wymierną poprawę sposobu przetwarzania dźwięku. Każda wprowadzona przez nas technologia została przetestowana, sprawdzona i poparta twardymi faktami. Zastosowanie technologii cyfrowej do wzmacniania i korekcji pomieszczenia zmieniło oblicze świata audio.

R & D small