Podpora

RoomPerfect™

Nejčastější dotazy – RoomPerfect™

#01 Jaká je funkce systému RoomPerfect?

Reprosoustavy jsou umístěny v autentických místnostech, nikoli ve zvukových laboratořích. RoomPerfect™ identifikuje zvuk reprosoustav i případné problémy s akustikou místnosti. Pomocí mikrofonu RoomPerfect™ a speciálně vytvořeného měřicího signálu měří výkonovou reakci místnosti. RoomPerfect™ měří nejen v poslechovém místě, ale v celé místnosti, aby bylo možné řešit její akustické nedostatky a zároveň zachytit zvukový charakter reprosoustav. Vytvořené korekční filtry jsou poté aplikovány na zvukový signál v digitální podobě. Výsledkem je zvuk dokonale přizpůsobený tvaru, velikosti a akustickým vlastnostem vaší místnosti.

#02 Liší se RoomPerfect™ od jiných systémů elektronických korekcí místností?

Ano, liší se několika způsoby.

  1. využívá velmi kvalitní mikrofon RoomPerfect™ na pevném stativu,
  2. namísto krátkodobého měření používá dva speciálně vytvořené rozšířené měřicí signály pro nízké a vysoké frekvence,
  3. měří výkonovou odezvu místnosti namísto její frekvenční odezvy,
  4. měří v místě poslechu i v celé místnosti,
  5. rozlišuje akustické problémy místnosti od zvuku reprosoustavy,
  6. zachovává příznivé zvukové aspekty reprosoustav i místnosti, namísto aby určoval příliš linearizovanou frekvenční odezvu,
  7. a volbou zaostření ohniskového bodu nebo globálního nastavení umožňuje sezení v různých polohách.

RoomPerfect™ neřeší jenom akustické problémy místnosti, ale skutečně zlepšuje zvukový její zážitek.

#03 Lze používat zesilovače a procesory Lyngdorf bez systému RoomPerfect™?

Ano, naše zesilovače lze používat bez systému RoomPerfect™. Nicméně, i v těch akusticky nejlepších místnostech se však vyskytují neodhalené akustické problémy, proto doporučujeme vždy provést test RoomPerfect™. Pokud chcete poslech bez korekčních úprav, můžete i poté zvolit možnost Bypass. U našich vícekanálových procesorů a systémů prostorového zvuku je k bezproblémovému sladění všech reprosoustav a zároveň k řešení vlivu místnosti na všechny reprosoustavy systém RoomPerfect™ nezbytný.

#04 Jak vysoké procento znalosti vlastností místnosti by mělo být?

V průběhu měření RoomPerfect™ udává % znalosti místnosti úroveň nových informací oproti poslednímu měření. RoomPerfect™ umožňuje ukončit měření těsně nad úrovní 90 %. Na této úrovni již RoomPerfect™ zná vaši místnost dostatečně a zvukový výkon se výrazně zlepší. Ve většině místností je přibližně při 95 % výsledek velmi dobrý. Při překročení této úrovně čísla je získání užitečné informace o místnosti a nalezení nové náhodné pozice mikrofonu stále obtížnější. Při snaze o dosažení 100 % hrozí, že budou vybrána příliš specifická, nenáhodná umístění mikrofonů. Výsledek bude více zkreslený a zvukové parametry se nemusí zlepšit.

#05 Proč musí probíhat měření místnosti náhodně?

Zejména při nižších kmitočtech se zvukové vlny chovají poměrně symetricky, což vytváří v určitých symetrických bodech místnosti prostorové módy, rušivé efekty a zdůrazněné frekvence. Náhodné měření v místnosti, při kterém se mění poloha, výška, směr a úhel umístění mikrofonu, tuto symetrii kompenzuje a zlepšuje celkový výsledek.

#06 Mohu výsledek měření RoomPerfect™ dodatečně upravit?

Systém RoomPerfect™ je natolik pokročilý, že není nutné ani užitečné konečný výsledek upravovat a měnit odhadováním dalších zdokonalení. Pokud chcete doladit celkový charakter zvuku, můžete to provést v nabídce Voicing (Korekce). Můžete také přidat další měření RoomPerfect™, ale mějte na paměti, že příliš specifické a náhodné umístění mikrofonu výsledek zkresluje. Jednotlivá měření nelze později odstranit, takže se ujistěte, že víte, čeho chcete dosáhnout.

#07 Musím měřit v blízkosti stěn, abych řešil kolísání odrazů?

Ne, není to nutné. Pokud kolísavá echa a jiné odrazy ovlivňují zvukový výkon v poslechovém místě, bude to zjištěno již při zaměření ohniska a místnosti. Zachovejte vzdálenost nejméně 0,5 metru od stěn.

#08 Musím měřit v blízkosti rohu, abych řešil příliš mnoho hloubek?

Není to nutné. Pokud nadměrné hloubky odrazy ovlivňují zvukový výkon v poslechovém místě, bude to zjištěno již při zaměření ohniska a místnosti. Zachovejte vzdálenost nejméně 0,5 metru od stěn. Chcete-li dosáhnout celkově štíhlejšího zvuku, můžete v blízkosti rohu nebo stěny přidat konkrétní polohy mikrofonu. Jednotlivá měření nelze později odstranit, takže se ujistěte, že víte, čeho chcete dosáhnout.

#09 Musím měřit v blízkosti reprosoustav, abych zjistil jejich zvukový charakter?

Ne, není to nutné. Zvukový charakter reprosoustav, jejich tonalita a rozptyl se poznají již při zaměření ohniska a místnosti. Zachovejte vzdálenost nejméně 1 metr od reprosoustav.

#10 Musím měřit v blízkosti oken, dveří, absorbérů, basových pastí nebo jiných objektů?

Ne, není to nutné. Pokud v místnosti existuje něco, co ovlivňuje zvukový výkon v poslechovém místě, bude to zjištěno již při zaměření ohniska a místnosti.

#11 Lze systém RoomPerfect™ použít se subwoofery?

Ano, jednou z výhod systému RoomPerfect™ je to, že reprosoustavy a subwoofery jsou plynule frekvenčně a úrovňově sladěny, což je lepší, než jakékoli manuální sladění a nastavení kterého lze dosáhnout. Dělicí kmitočty výhybky, filtry a vzdálenosti reprosoustav lze nastavit v nabídce zesilovače nebo procesoru. Systém RoomPerfect™ pak plynule dokončí integraci zvuku, při níž reprosoustavy a subwoofery hrají společně jako jeden celek.

#12 Mohu po kalibraci upravit vzdálenost?

Ano, ale mějte na paměti, že pokud uložené vzdálenosti změníte, časování/fáze mezi konkrétní reprosoustavou a subwooferem se změní. Proto je třeba provést novou kalibraci RoomPerfect™, abyste se parametry optimalizovaly.

# 13 Mohu ke kalibraci použít jiný mikrofon než Lyngdorf?

Ne. Mikrofon RoomPerfect™ používá nestandardní napájení a je zkonstruován s unikátní frekvenční odezvou, která je při vstupu dat do kalibrace zohledněna.

#14 Jak sestavím stativ na mikrofon?

Stativ na mikrofon lze snadno sestavit bez použití nářadí, všechny díly lze sešroubovat rukou. Základem je trojnožka, která by měla stát tak, aby byly všechny tři její nohy otočeny do nejširší polohy. Na horní části vzpřímených trubek je namontován tzv. výložník, který lze otáčet ve vodorovné poloze. Na konci výložníku je klip pro mikrofon.

Celkovou výšku stativu lze měnit pomocí stativové spojky, trubkové spojky a spojky výložníku. Podrobnou fotografii a nákres vidíte níže. Na tomto videu můžete vidět mikrofonní stojan během použití..

Mikrofonní stativ RoomPerfect Sestavení mikrofonního stativu RoomPerfect

# 15 Mohu po kalibraci kmitočty výhybky upravit?

Ano, ale mějte na paměti, že pokud nastavení výhybky změníte, některé zvukové frekvence budou nyní přehrávány subwooferem namísto reproduktoru. Vliv místnosti na tyto frekvence se bude lišit a pro optimalizaci parametrů budete muset provést kalibraci RoomPerfect™ znovu.

Jak provést měření RoomPerfect

Každý den dostáváme skvělé komentáře o systému RoomPerfect a o tom, jak zdokonaluje zvuk reprosoustav ve vaší místnosti. Každý, kdo chce vědět, jak dosáhnout nejlepší reprodukce se systémem RoomPerfect a jak to udělat správně, se podívá na naše nové video.

Ask Lyngdorf RoomPerfect™

In this Ask Lyngdorf episode we explain why RoomPerfect is different than other calibration systems, and answer questions about how to do a good measurement, the limits of room treatment, and how to combine RoomPerfect with Voicings.

Získejte nejnovější zprávy do své emailové schránky!