Podpora

pro MXA-8400

Nejčastější dotazy

#01 Co znamená označení MXA-8400?

Iniciály názvu modelu Lyngdorf Audio popisují typ produktu. Například MP znamená vícekanálový procesor (Multichannel Processor). MA znamená vícekanálový zesilovač (Multichannel Amplifier). Protože MXA-8400 je vysoce výkonný zesilovač s pokročilou technologií a velmi vysokým výkonem, přidali jsme písmeno X pro extra vlastnosti a extra výkon. 8 znamená 8 kanálů, 400 znamená výstupní výkon každého kanálu, 400 wattů při 4 ohmech.

#02 Proč má zesilovač MXA-8400 osm kanálů?

Vícekanálové procesory Lyngdorf MP-40, MP-50 a MP-60 mají 16 výstupních kanálů (v závislosti na modelu buď 16 nativních dekódovaných kanálů, nebo kanály s funkcí upmixing). Dva kusy MXA-8400 se 16 kanály zesilovače dokonale doplňují vícekanálové procesory Lyngdorf MP.

Prostor pro 8 nebo 16 kanálů je také ideální pro správu basové složky Lyngdorf Bass Management. Konvenční vícekanálové procesory používají jen jeden kanál LFE, zatímco správa basové složky Lyngdorf Bass Management využívá levý a pravý subwoofer pro zachování levých a pravých prostorových efektů a k plynulému spojení subwooferů se všemi levými a pravými reproduktory. K tomu jsou zapotřebí dva basové kanály vepředu, nebo dokonce čtyři basové kanály vepředu a vzadu, například pomocí pasivní basové soustavy Lyngdorf BW-20.

Prostor kanálů zesilovače se navíc vždy využívá pro upgrady v budoucnu, například dvoupásmové dělení výkonu předních reproduktorů, přidávání kanálů Atmos nebo nastavení Auro 3D pomocí dalšího horního reproduktoru.

#03 Používá zesilovač MXA-8400 moduly zesilovače Purifi?

Zesilovač MXA-8400 je založen na přelomové technologii Purifi EIGENTAKT, ale nepoužívá běžné moduly Purifi od dodavatele. Zesilovač MXA-8400 vyvinula společnost Lyngdorf Audio, od zdroje napájení, přes vstupy po implementaci technologie Purifi, přičemž všechny prvky jsou zabudovány na sofistikované čtyřvrstvé desce plošných spojů, což zajišťuje vynikající čistotu signálu a dokonalé uzemnění obvodu a jeho komponent.

#04 Co je tak speciálního na technologii Purifi EIGENTAKT?

Technologie Purifi EIGENTAKT stanovuje zcela nové standardy v oblasti výkonových zesilovačů, jak z hlediska měřeného výkonu, tak vnímané kvality zvuku. Tato nová technologie je výsledkem rozšířeného výzkumu zaměřeného na řešení přetrvávajících problémů běžných zesilovačů třídy A/B až D. Výhody jsou následující:

 • Žádné zvukové zabarvení; naprosto transparentní zvuk.
 • Zanedbatelný slyšitelný šum, což umožňuje naprosté ticho a detailní zvuk i při velmi nízkých úrovních hlasitosti.
 • Zanedbatelné celkové harmonické zkreslení (THD) a intermodulační zkreslení (IMD), což vede k nejvyšší čistotě a transparentnosti zvuku bez jakéhokoli zvukového zabarvení.
 • Čistotu zvuku ještě více zvyšuje minimální zkreslení magnetické hystereze (MHD).
 • Obvod EIGENTAKT ErrorCorrection (EEC), který obklopuje celý výkonový stupeň, ovšem bez jakékoli stopy rozmazání či zabarvení, což vede k výrazné a detailní reprodukci hudby.
 • Výstupní impedance je v řádu submiliohmů, takže výsledkem je velmi vysoký součinitel útlumu.
 • Podobný výkon na všech úrovních, frekvencích a zatíženích reproduktorů.
 • Vysoká efektivita výkonu a minimální rozptyl tepla zlepšují spotřebu energie a snižují uhlíkovou stopu, a současně zachovávají výkon za různých podmínek.
#05 Co je technologie PowerPerfect?

Zdroj napájení je často limitujícím faktorem běžných vícekanálových zesilovačů, takže ani nejlepší technologie zesilovačů nedokáží využít jejich plný potenciál. PowerPerfect je vysoce účinný a chladný napájecí zdroj. Byl speciálně navržen tak, aby z obvodu zesilovače Purifi EIGENTAKT vydoloval maximální výkon. Přebírá napětí a proud z el. sítě a v maximální možné míře je převádí na výkon zesilovače. Kromě své energetické účinnosti je zdroj PowerPerfect vybaven technologií Channel Balancing Technology, která ideálním způsobem distribuuje výkon mezi všemi kanály a poskytuje tak nejlepší možnou základnu pro každý kanál zesilovače, a to i při napájení všech kanálů. Pomocí zdroje PowerPerfect je zesilovač MXA-8400 také chráněn proti přetížení a závadám několika různými systémy ochrany. Všechny systémy ochrany jsou po zapnutí zesilovače během jeho provozu nepřetržitě aktivní.

#06 Je možné zesilovač MXA-8400 přemostit a jakou to má výhodu?

Dva kanály každého páru kanálů je možné přemostit, takže z 8 kanálů zesilovače se stanou maximálně 4 kanály. Přemostěné kanály zesilovače lze použít k buzení reprosoustav s velmi vysokými požadavky na napětí.

Přemostění poskytuje dvojnásobek napětí a až čtyřnásobek výstupního výkonu se stejnou impedancí reproduktorů, přičemž max. proud je stále 25 A. Například z jednoho nepřemostěného kanálu o výkonu 200 W při 8 ohmech se stane v přemostěném stavu kanál s výkonem 800 W při 8 ohmech. Jmenovitý výkon je:

 • 8 x 400 W při 4 ohmech (2kanálový režim, nepřemostěný)
 • 8 x 200 W při 8 ohmech (2kanálový režim, nepřemostěný)
 • 4 x 800 W při 8 ohmech (přemostěný)
#07 Co znamená jmenovitá impedance?

V nepřemostěném 2kanálovém režimu je minimální jmenovitá impedance reproduktoru 4 ohmy. V přemostěném je minimální jmenovitá impedance reproduktoru 8 ohmů.

Podívejte do technických údajů od výrobce reproduktoru a zkontrolujte jmenovitou impedanci reproduktoru (IEC). Norma IEC (International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elektrotechnická komise) pro jmenovitou impedanci reproduktorů stanovuje následující: minimální impedance nesmí klesnout pod 80 % jmenovité impedance v celém definovaném frekvenčním rozsahu reproduktoru. Příklad:

 • Podle komise IEC musí mít 4ohmové reproduktory minimální impedanci nejméně 3,2 Ω.
 • Podle komise IEC musí mít 8ohmové reproduktory minimální impedanci nejméně 6,4 Ω.
#08 Jak nastavím zesilovač MXA-8400 pro přemostění?

Každý kanál je vzadu vybaven přepínačem kanálů, kterým je možné přepnout režim mezi 2-CHANNEL a BRIDGE MODE. Přemostit lze kanály 1-2, 3-4, 5-6 a 7-8, což umožňuje použít maximálně až 4 kanály.

Například když přemostíte kanály 1 a 2, signál se vezme ze vstupu XLR 1 a bude zesílen přes reproduktorový výstup 1. Vstup XLR 2 a reproduktorový výstup 2 již nelze použít.

V režimu přemostění jsou kabelové svorky reproduktoru uvnitř přiložených konektorů Neutrik speakON přiřazeny jinak než ve standardním 2 kanálovém režimu. Přiřazení je popsáno v uživatelské příručce k MXA-8400.

#09 Proč používá zesilovač MXA-8400 šroubovací svorky Neutrik reproduktoru?

Zesilovač MXA-8400 se bude primárně využívat u domácích kin a vlastních instalací. Neutrik speakON je profesionální a velmi spolehlivý průmyslový standard pro připojení reprosoustav. Poskytuje postříbřené, lehké kontakty s malým odporem pro co nejlepší připojení signálu s minimálními efekty paměťového zařízení a je určen pro velmi vysoký proud až 50 A. Otočný zamykací mechanismus s „touch-proof“ kontakty a vysoce kvalitní kabelové vývodky umožňují velmi spolehlivé, odolné a snadné kabelové připojení.

Do vnitřních postříbřených kabelových svorek konektorů Neutrik speakON je možné zašroubovat nebo zapájet holý kovový vodič o průměru 1,5–4 mm² / 16–12 AWG.

Balení zesilovače MXA-8400 obsahuje osm konektorů Neutrik speakON NL4.

#10 Jaké je správné nastavení citlivosti pro modely MP-40, MP-50, MP-60?

Procesory Lyngdorf MP mají vysoký napěťový výstup, takže zesilovač MXA-8400 lze nastavit na nízkou citlivost.

#11 Je možné kombinovat zesilovač MXA-8400 se zesilovačem SDA-2400 pro získání dalších kanálů?

Ano, ale aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnější reprodukce zvuku na všech kanálech, měl by se použít buď zesilovač SDA-2400, nebo zesilovač MXA-8400 pro všechny kanály.

Pokud použijete zesilovač MXA-8400 společně se zesilovačem SDA-2400, nastavte vstupní citlivost na HIGH, aby oba zesilovače měly stejný zisk.

#12 Jak lze připojit nevyvážené / nesymetrické zdroje k zesilovači MXA-8400?

Zesilovač MXA-8400 je vybaven osmi vyváženými analogovými zvukovými vstupy XLR. Pro připojení procesorů nebo předzesilovačů s nevyváženými / nesymetrickými výstupy je možné použít běžné adaptéry RCA-XLR Male nebo kabely RCA-XLR Male. Pin 2 musí vést signál a piny 1 a 3 se společně připojí k zemi.

Získejte nejnovější zprávy do své doručené pošty!