Společenská odpovědnost podniku

Ve společnosti Steinway Lyngdorf se zavazujeme dodržovat nejvyšší standardy společenské odpovědnosti. Tento závazek udržujeme prostřednictvím důvěryhodnosti, kvalitní produkce a důvěryhodných partnerství. Věříme, že odpovědné podnikání je současně dobré podnikání. Kromě toho se řídíme iniciativou Global Compact OSN, což je dobrovolná iniciativa k implementaci univerzálních zásad udržitelnosti a k podniknutí kroků na podporu cílů OSN. Seznamte se s našimi filozofiemi společenské odpovědnosti a jejich souladu s cíli iniciativy Global Compact OSN.

Tvoříme odpovědné produkty

Speaker in the making

Společnost Steinway Lyngdorf pracuje na vytváření udržitelných produktů v každé fázi výroby – od vývoje až po balení.

 

Vývoj

Vysoká energetická efektivita a dlouhá životnost produktu

Všechny zesilovače Lyngdorf a Steinway Lyngdorf používají energeticky nejúčinnější technologii, pokročilou verzi zesilovače třídy D. Spínaný napájecí zdroj třídy D v kombinaci s digitálním zpracováním signálu zesilovačů Lyngdorf vede k účinnosti nebo faktoru výkonu (účiníku), který se blíží hodnotě 1, což znamená, že téměř veškerý hudební signál a energie směřuje do reproduktorů. Tradiční třídy zesilovačů A nebo AB nebo C nebo G mají naproti tomu faktor výkonu mezi 0,4 až 0,7, a zbylá energie se nepoužívá k zesílení hudebního signálu, ale představuje ztráty ve spotřebě energie a tepla. Kromě spotřeby energie způsobuje vyšší teplota uvnitř zesilovače také tepelné namáhání elektrických součástek. Proto jsou prvky chladicího systému modelů Lyngdorf spolehlivější a mají celkově delší životnost.

Méně proudu ze sítě

Všechny zesilovače Lyngdorf a Steinway Lyngdorf používají v napájecích zdrojích různé aktivní a pasivní technologie pro kompenzaci faktoru výkonu (účiníku). Kompenzace zvyšuje faktor výkonu (účiník). Tím zvyšuje energetickou účinnost zesilovače, ale také přispívá k rovnoměrnějšímu odběru proudu ze sítě. Konvenční napájecí zdroje odebírají vysoké špičkové proudy a pro síť obecně představují mnohem stresující a elektricky rušivější zařízení, což vyvolává vyšší nároky na oblastní elektrické rozvodné stanice.

 

Výroba

Když se naše produkty nebo komponenty rozbijí, vše se roztřídí a znovu použije. Baterie a napájecí zdroje se správným postupem likvidují v recyklačních centrech. Jsme členy asociace Elretur, což je certifikát naší odpovědnosti a příspěvku k větší recyklaci.

Pokud jde o požární a elektrickou bezpečnost, dodržujeme bezpečnostní normy pro desky plošných spojů a materiály, z nichž jsou vyrobeny, abychom zajistili důvěru spotřebitelů v naše výrobky. Všechny naše produkty mají požadované bezpečnostní homologace.

 

Balení

Obaly na naše produkty jsou vyrobeny z recyklovatelné lepenky. Neobsahují žádné barevné tisky, které by mohly proces recyklace komplikovat.

Zachováváme prostředí

Happy dancer

 

Ekologické plochy

V našem sídle ve městě Skive v Dánsku vytváříme řady „zelených ploch“, které jsou osázeny květinami a trávou. Kromě posilování biologické rozmanitosti přitahují tyto oblasti hmyz a vylepšují mikroklima.

 

Pozitivní účinky zvuku

Snažíme se vzdělávat zúčastněné strany o pozitivním vlivu, který může mít hudba na zdraví a pohodu lidí, a jaké přináší výhody, jako je zlepšení nálady, snížení stresu, potlačení úzkosti, zlepšení cvičení, zdokonalení paměti, zmírnění bolesti, pohodlí, zlepšení poznání, podpora dětí s poruchou autistického spektra a další.

 

Lepší pohoda pro zaměstnance

Snažíme se udržovat dobré pracovní prostředí, které podporuje respekt a pohodlí všech zaměstnanců. Čtyřikrát ročně se účastníme národní kampaně „Tæl skridt“ („Počítej kroky“), která se zaměřuje na integraci pohybu, socializace a zdravých návyků do pracovního života. Během polední přestávky jsou naši zaměstnanci vyzýváni, aby se připojili ke skupinové procházce po okolí.

Získejte nejnovější zprávy do své emailové schránky!