He Nan Hui Cong Intelligent Technology
39#, Huayuan Bei Lu
Jinshui District,Zhengzhou
Henan Province China